top of page

Bli med og bidra til et bedre miljø!

Linjeforeningen Miljøet arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Vi hjelper deg både å øke din forståelse av bransjen og å stifte viktige relasjoner, for å øke trivselen og sikre deg et godt faglig og sosialt miljø i studietiden. 

Medlemskapet gir deg også muligheten til å bli en del av en bransje- organisasjon som har eksistert i snart 100 år: Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

bottom of page